Mã cũ và mã mới của Hạt nhựa Dow


Hạt nhựa trao đổi ion của Dow: hạt Cation loại bỏ ion dương và hạt Anion loại bỏ ion âm và hạt Mix bed (trộn) dạng hỗn hợp dùng khử độ cứng, loại bỏ độ mặn của nước, cập nhật các mã hàng Hạt nhựa Dow ngưng sản xuất và các mã hàng mới để khách hàng kịp đối chiếu và chuyển đổi mã hàng khi sử dụng


Còn hàng
1 sản phẩm

Các mã hàng Hạt nhựa trao đổi ion của Dow ngưng sản xuất và mã hàng mới

Mã hàng cũ

Stop Producing 

停用型號               

Mã hàng mới

Replacement product

建議更換

                                     Diễn giải                                                                               
DOWEX™ IR100 Na                                AMBERLITE™ IRC120 Na                                       TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
AMBERJET™ 1000 Na AMBERLITE™ HPR 1200 Na TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
AMBERJET™ 1200 Na AMBERLITE™ HPR 1200 Na TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
AMBERJET™ 1200 D Na AMBERLITE™ HPR 1200 Na
AMBERJET™ 1500 H

AMBERLITE™ HPR 1300 H

AMBERLITE™ HPR 650 H

AMBERJET™ 4200 CL AMBERLITE HPR™ 4200 Cl
AMBERJET™ 4400 OH

AMBERLITE HPR 4700 OH

AMBERLITE™ HPR 550 OH

AMBERJET™ 4500 OH AMBERLITE HPR 4700 OH
AMBERLITE™ IRC86 SB AMBERLITE HPR 8300 H
AMBERLITE™ IRC86 RF AMBERLITE HPR 8400 H
MARATHON™ C-10 Na AMBERLITE HPR1300 Na
DOWEX™ MAC-3 AMBERLITE IRC 83 H
DOWEX UPCORE™ MAC-3 AMBERLITE HPR8400 H
Hạt nhựa HPR |HPR Resins |HPR樹脂
DOWEX MARATHON™ C Na AMBERLITE™ HPR1100 Na
DOWEX MARATHON™ 1200 H AMBERLITE™ HPR 1200 H
DOWEX MARATHON™ 1200 Na AMBERLITE™ HPR1200 Na TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 1300 H AMBERLITE™ HPR1300 H TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 1300 Na AMBERLITE™ HPR1300 Na TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 4200 Cl AMBERLITE™ HPR4200 Cl TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 4200 OH AMBERLITE™ HPR4200 OH TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 550A Cl AMBERLITE™ HPR4700 Cl TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 550A OH AMBERLITE™ HPR4700 OH TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
AMBERLITE™ IRA458RF Cl AMBERLITE™ HPR4580 Cl TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Acrylic
AMBERLITE™ IRA478RF Cl AMBERLITE™ HPR4780 Cl TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Acrylic
DOWEX MARATHON™ A Cl AMBERLITE™ HPR4800 Cl TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ A OH AMBERLITE™ HPR4800 OH TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 11 AMBERLITE™ HPR4811 Cl TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ A2 AMBERLITE™ HPR4100 Cl TYPE: SBA II | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Styrenic
AMBERLITE™ IRA67RF AMBERLITE™ HPR6700 TYPE: WBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Acrylic
AMBERLITE™ IRA70RF AMBERLITE™ HPR700 TYPE: WBA | MORPHOLOGY: Gel | MATRIX: Acrylic
DOWEX MARATHON™ MSC AMBERLITE™ HPR2900 H TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ MSC Na AMBERLITE™ HPR2900 Na TYPE: SAC | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 8300

AMBERLITE™ HPR8300 H

AMBERLITE™ HPR8400 H

TYPE: WAC | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Acrylic
DOWEX MARATHON™ 9100 Cl AMBERLITE™ HPR9100 Cl TYPE: SBA II | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ MSA AMBERLITE™ HPR9200 Cl TYPE: SBA | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ WBA AMBERLITE™ HPR9500 TYPE: WBA | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Styrenic
DOWEX MARATHON™ 9600 AMBERLITE™ HPR9600 TYPE: WBA | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Styrenic
AMBERLITE™ IRA96 RF AMBERLITE™ HPR9700 TYPE: WBA | MORPHOLOGY: Macro | MATRIX: Styrenic
Hạt nhựa chuyên dùng cho công nghiệp|General Industrial Resins|一般工業樹脂
     

 

Nhóm chuyên viên tư vấn sản phẩm Đông Châu 

KD1: 0902490389 - baogia@sanphamloc.com.vn 

KD2: 0901325489 - kinhdoanh@sanphamloc.com.vn 

KD3: 0938958295 - locbui@sanphamloc.com.vn 

KD3:  0906893786 - dongchau8@dongchau.net 

KD4: 0909374589 - muahang@dongchau.net 

KD5: 0906882695 - hotrokhachhang@sanphamloc.com.vn 

KD6: 0902703986 - dongchau9@dongchau.net 

banner trách nhiệm công ty đông châu