Sản phẩm phòng sạch dùng trong công nghiệp | Đông Châu VN

Năm 1963, lần đầu tiên tiêu chuẩn phòng sạch tiêu chuẩn được quy định tại Mỹ. Từ đó về sau, tiêu chuẩn này dần được cải tiến, hoàn thiện và trở thành tiêu chuẩn chung cho cả thế giới, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm kiểm soát các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, đặc biệt ngành công nghiệp bán dẫn, phòng sạch trong y tế, nhà xưởng đạt chuẩn. Phòng sạch thường được quy định và phân loại theo tiêu chuẩn Federal Standard 209 E, tiêu chuẩn ISO 14644-1 và tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-1:2011

Hiển thị 1 12 / 35 kết quả

  • Sắp xếp: