Thu gom dầu tràn và hóa chất | Đông Châu

Ô nhiễm dầu tràn từ tàu chở dầu và các hậu quả của ô nhiễm dầu đối với môi trường biển. Đồng thời đã đưa vào một số giải pháp cụ thể ngăn ngừa ô nhiễm dầu từ tàu ô nhiễm hóa chất, những giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi cần áp dụng từ những sản phẩm hiệu quả tối ưu nhất có thể giúp đẩy nhanh hoạt động dọn sạch khu vực cần đối phó gây ra sự cố để chúng không gây ảnh hưởng nhiều đến địa điểm xảy ra. Thông tin chi tiết trên website chúng tôi.

Hiển thị 1 12 / 40 kết quả

  • Sắp xếp:
1 2 3 ...