Giấy lọc phòng sơn bụi khô

Sản phẩm này có khả năng giữ bụi: 12 đến 20 kg/m2, độ thoáng khí: 3600 m2/h, gọi chúng tôi 02862702191 để hỗ trợ khách hàng nhanh nhất

Hiển thị 1 12 / 16 kết quả

  • Sắp xếp: