Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman

Giấy lọc phòng thí nghiệm whatman là giấy lọc nhập khẩu chuyên dùng cho phòng thí nghiệm với nhiều kích thước lọc khác nhau và tùy nhu cầu giấy lọc có tính chất phù hợp

 

 

Hiển thị 1 24 / 59 kết quả

  • Sắp xếp: