Sản phẩm khác

Các sản phẩm công nghiệp khác chưa được phân loại bao gồm một loạt các sản phẩm và thiết bị được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Điều này có thể bao gồm các loại máy móc công nghiệp, vật liệu xây dựng, các sản phẩm điện tử công nghiệp, vật liệu cách âm, vật liệu cách nhiệt, vật liệu chịu nhiệt, và nhiều sản phẩm công nghiệp khác