BA-ICE-S Tăng phô Đèn cực tím UV Viqua


Tăng phô này dùng cho các dòng đèn S2Q, S5Q, S8Q, S12Q của Viqua


Còn hàng

Tăng phô Đèn cực tím UV Viqua  BA-ICE-S

Tăng phô (Ballast) đèn UV hãng R-can (Viqua)

Model: BA-ICE-S

Ballast thay thế cho các bộ đèn S2Q, S5Q, S8Q, S12Q.

ĐÔNG CHÂU phân phối giá sỉ, giao hàng toàn quốc đèn UV Viqua Canada và phụ kiện như bóng đèn, ống thạch anh, ballat tăng phô ( adapter)

lienhe@dongchau.net, 02862702191

Tăng phô BA-ICE-S cho đèn cực tím UV Viqua Canada

Cung cấp giá sỉ, giao hàng toàn quốc đèn, phụ kiện bóng đèn, ballat của Viqua Canada

Mã hàng

Loại đèn phù hợp

Giá bán, đ

Bóng S212RL
Bóng S287RL
Bóng S330RL
Bóng S463RL
Bóng S810RL
Bóng S36RL
Bóng S64RL

Bóng S200RL-HO

Bóng S410RL-HO

Bóng S600RL-HO
Bóng S740RL-HO

Bóng S950RL-HO

Bóng 602856
Bóng 602854
Bóng 602855

Bóng S740RL-4C

Bóng S950RL-4C

SC1, VT1 : dài 21cm, 10W
SC2.5, S1Q : dài 29cm, 14W
S2Q, SC4, VT4 : dài 33cm, 17W
S5Q : dài 46cm, 25W
S8Q : dài 81cm, 37W
S12Q,SUV 24P-100P: dài 84cm, 39W

SUV 225P-800P : dài 157cm, 65W

SPV-200, VH200 : dài 30cm, 27W

SPV-410, VH410 : dài 51cm, 46W
SC(M)600,SPV-600,VP600:70cm,65W
SC740,SCM740,SPV-740: 84cm, 75W

SPV-950(-HO),VP950: 105cm, 90W
S(M)80,SV50,66000x-R:92.7cm,200W
Bóng đèn Pro 10
Bóng đèn Pro 20
Bóng đèn SHF-140
Bóng đèn SHF-180, SHF-290

Ống QS-001
Ống QS-212D
Ống QS-212
Ống QS-287D
Ống QS-330D
Ống QS-330
Ống QS-463
Ống QS-810
Ống QS-012
Ống QS-064

Ống QS-200

Ống QS-410

Ống QS-600
Ống QS-740
Ống QS-950
Ống QSO-410
Ống QSO-600
Ống 602974
Ống 602975
Ống 602976
Ống QS-180
Ống QSO-950

S1Q,VH200 : hở 2 đầu
SC1 : hở 1 đầu
VT1 : hở 2 đầu
SC2.5 : hở 1 đầu
SC4 : hở 1 đầu
S2Q : hở 2 đầu
S5Q : hở 2 đầu
S8Q : hở 2 đầu
S12Q, SUV 24P-100P, SHF-140

SUV 225P-800P

SPV-200 : hở 1 đầu

SPV-410 : hở 1 đầu
SC600 : hở 1 đầu
SC740 : hở 1 đầu
SP950 : hở 1 đầu
VH410 : hở 2 đầu
VH600 : hở 2 đầu
Pro-10
Pro-20
S(M)80,SV50,Pro30/50,66000x-R 
SHF-180 : hở 2 đầu
SHF-180,VP950 : hở 2 đầu

Tăng phô BA-VT/2
Tăng phô BA-ICE-S
Tăng phô BA-ICE-CL

Tăng phô BA-ICE-C

Tăng phô BA-ICE-CM
Tăng phô BA-E36122
Tăng phô BA-E6422
Tăng phô SPC-ICE-HO
BA-ICE-HF
BA-ICE-M-HF
650709-003/5
660018(19)-R

Quạt đèn

VT1/2, VT4/2, SC1, SC2.5, SC4

S2Q,S5Q,S8Q,S12Q: điện tử
VH200, VH410 : điện tử

SC600, SC740, VP600, VP950

SCM600/740,VP600M/950M,VH410M
SUV 24P-100P
SUV 225P-800P
SP, SPV (dược phẩm)
SHF
SHFM
Tủ điều khiển đèn Pro-10/20 

Tủ điều khiển đèn S(M)80/66000x-R

S80, SM80, 660004-R, 660005-R

Đầu dò 254NM-C1
Đầu dò 650580

Đầu dò 254NM-FP1/FP2

Đầu dò 254NM-HF
260134

260135
260185-R
270278-R
270268-R

Bộ c/b SCM,VH410M/2,VP600M/950M
Bộ cảm biến đèn SM80,SV50,660005

Bộ cảm biến đèn SP/SPV(dược phẩm)

Bộ cảm biến đèn SHFM
Y-cáp truyền tín hiệu 4-20mA

Cáp nối cho van solenoid
Cáp cảm biến đèn SHFM
Đầu nối đèn SHF
Sensor 4-20mA

 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu

bình lọc nước công nghiệp dùng túi lọc & lõi lọc

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận