BA-ICE-CL Tăng phô Ballast ( chấn lưu đèn UV) Viqua Canada


BA-ICE-CL Viqua Canada là chấn lưu thay thế cho dòng đèn Viqua VH200 và VH410, cũng như Sterilight SC-200 và SC-320


Còn hàng
1 sản phẩm

Tăng phô Ballast chấn lưu BA-ICE-Cl đèn UV Viqua

Mã hàng: BA-ICE-Cl

Dùng cho các dòng đèn UV Viqua  VH200 và VH410, cũng như Sterilight SC-200 và SC-320

Ballast (chấn lưu) BA-ICE-Cl dạng điện tử, loại hiện số.

Tính năng: Tuổi thọ bền lâu, Diện tích nhỏ gọn, dễ lắp đặt và nhanh chóng, đảm bảo dòng điện ổn định khi qua đèn.

Đông Châu phân phối giá sỉ, giao hàng toàn quốc đèn khử trùng cực tím UV Viqua Canada và các linh kiện đi kèm: Tăng phô Ballast, ống thạch anh thủy tinh, Bóng đền UV

Thông tin chi tiết: 02862702191, email: lienhe@dongchau.net

Tăng phô BA-ICE-Cl Ballast chấn lưu đèn khử trùng cực tím UV Viqua Canada

Đầu cắm bóng đèn 3 chấu của Ballast BA-ICE-CL tương thích với bóng đèn Viqua Canada

Bóng đèn Viqua Canada được cắm vào Tăng phô Ballast BA-ICE-CL

Cách gắn đúng bóng đèn cực tím Viqua vào Tăng phô Ballast BA-ICE-Cl

CÁC MÃ SẢN PHẨM LIÊN QUAN CỦA DÒNG ĐÈN KHỬ TRÙNG CỰC TÍM VIQUA CANADA ĐÔNG CHÂU PHÂN PHỐI

Tên và mã hàng linh kiện Viqua

 Loại đèn UV phù hợp  

mã BÓNG ĐÈN

Bóng đèn UV S212RL

C1, VT1 : dài 21cm, 10W

Bóng đèn UV S287RL

SC2.5, S1Q : dài 29cm, 14W

Bóng đèn UV S330RL

S2Q, SC4, VT4 : dài 33cm, 17W

Bóng đèn UV S463RL

S5Q : dài 46cm, 25W

Bóng đèn UV S810RL

S8Q : dài 81cm, 37W

Bóng đèn UV S36RL

S12Q,SUV 24P-100P: dài 84cm, 39W

Bóng đèn UV S64RL

SUV 225P-800P : dài 157cm, 65W

Bóng đèn UV S200RL-HO

SPV-200, VH200 : dài 30cm, 27W

Bóng đèn UV S410RL-HO

SPV-410, VH410 : dài 51cm, 46W

Bóng đèn UV S600RL-HO

SC(M)600,SPV-600,VP600:70cm,65W

Bóng đèn UV S740RL-HO

SC740,SCM740,SPV-740: 84cm, 75W

Bóng đèn UV S950RL-HO

SPV-950(-HO),VP950: 105cm, 90W

Bóng đèn UV S37RL-AM

S(M)80,SV50,66000x-R:92.7cm,200W                   

Bóng đèn UV SHO740/4C-RL

Bóng đèn SHF-140

Bóng đèn UV SHO950/4C-RL                                                  

Bóng đèn SHF-180

ỐNG THẠCH ANH CHO ĐÈN UV VIQUA CANADA

Ống thạch anh đèn UV QS-001

S1Q,VH200 : hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-212D

SC1 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-212

VT1 : hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-287D

SC2.5 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-330D

SC4 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-330

S2Q : hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-463

S5Q : hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-810

S8Q : hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-012

S12Q, SUV 24P-100P, SHF-140

Ống thạch anh đèn UV QS-064

SUV 225P-800P

Ống thạch anh đèn UV QS-200

SPV-200 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-410

SPV-410 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-600

SC600 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-740

SC740 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-950

SP950 : hở 1 đầu

Ống thạch anh đèn UV QSO-410

VH410 : hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV QSO-600

VH600 : hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV 602974

Pro-10

Ống thạch anh đèn UV 602975

Pro-20

Ống thạch anh đèn UV QS-37, 602976

S(M)80,SV50,66000x-R:hở 2 đầu

Ống thạch anh đèn UV QS-180 

SHF-180,VP950 : hở 2 đầu  
SHF-180 : hở 2 đầu

TĂNG PHÔ Ballast chấn lưu đèn cực tím UV

Tăng phô Ballast BA-C2

SC1, SC2.5, SC4

Tăng phô Ballast BA-VT/2

VT1/2, VT4/2

Tăng phô Ballast BA-ICE-S

S2Q,S5Q,S8Q,S12Q: điện tử

Tăng phô Ballast BA-ICE-CL

VH200, VH410 : điện tử

Tăng phô Ballast BA-ICE-C

SC600, SC740, VP600, VP950

Tăng phô Ballast BA-ICE-CM

SCM600/740,VP600M/950M,VH410M

Tăng phô Ballast BA-E36122

SUV 24P-100P

Tăng phô Ballast BA-E6422

SUV 225P-800P

Tăng phô Ballast SPC-ICE-HO

SP, SPV (dược phẩm)

Tăng phô Ballast BA-ICE-HF

SHF

Tăng phô Ballast  BA-ICE-HFM

SHFM

650709-003/5

Tủ điều khiển đèn Pro-10/20  

660021(22)/18(19)-R

Tủ điều khiển đèn S(M)80/66000x-R

ĐẦU DÒ

Đầu dò 650580

Bộ cảm biến đèn SM80,SV50,660005

Đầu dò 254NM-05

Bộ cảm biến đèn SUV 40-225 PM

Đầu dò 254NM-FP1/FP2

Bộ cảm biến đèn SP/SPV(dược phẩm)

Đầu dò 254NM-C1

Bộ c/b SCM,VH410M/2,VP600M/950M

Đầu dò 254NM-HF

Bộ cảm biến đèn SHFM

260134

Y-cáp truyền tín hiệu 4-20mA

Nhóm chuyên viên tư vấn sản phẩm Đông Châu 

KD1: 0902490389 - baogia@sanphamloc.com.vn 

KD2: 0901325489 - kinhdoanh@sanphamloc.com.vn 

KD3: 0938958295 - locbui@sanphamloc.com.vn 

KD3:  0906893786 - dongchau8@dongchau.net 

KD4: 0909374589 - muahang@dongchau.net 

KD5: 0906882695 - hotrokhachhang@sanphamloc.com.vn 

KD6: 0902703986 - dongchau9@dongchau.net 

banner trách nhiệm công ty đông châu