Phin lọc bụi giấy cellulozo, 2 mặt lưới, đáy có lỗ ti


Đông Châu sản xuất, gia công theo yêu cầu, bất kỳ kích thước nào, thời gian nhanh chóng, toàn quốc

Còn hàng
1 sản phẩm

Phin lọc bụi giấy cellulozo, 2 mặt lưới, đáy có lỗ ti

Chất liệu giấy gỗ Cellulozo, đáy có lỗ ti để giữ chặt

2 mặt lưới bảo vệ

Đông Châu sản xuất theo kích thước đặt hàng  02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin lọc bụi, phin lọc gió chất liệu Cellulozo

 

Phin lọc gió, phin lọc bụi đáy có lỗ ti

Phin lọc gió, lõi lọc bụi 2 mặt lưới mắt cáo

 

Ống lọc bụi, ống lọc khí Cellulozo

 

Đông Châu sản xuất lõi lọc bụi, phin lọc khí theo yêu cầu

 

Sản xuất phin lọc gió, lõi lọc khí, lõi lọc bụi giá sỉ

 

Sản xuất lõi lọc bụi, phin lọc khí, lõi lọc gió

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu

bình lọc nước công nghiệp dùng túi lọc & lõi lọc

banner trách nhiệm công ty đông châu