Hạt nhựa trao đổi ion của Dow USA

  • 2018/06/06
  • 914
Hạt nhựa trao đổi Cation tức ion dương và hạt trao đổi ion âm tức Cation của Dow dùng loại bỏ các ion kim loại nặng trong nước, các ion gây độ cứng, các ion gây hại cho thủy sinh

Hạt nhựa Cation Dow IR120Na, hạt nhựa trao đổi Anion  IR402Cl

Ứng dụng: dùng lọc nước, xử lý nước cứng, loại bỏ ion độc hại, ion kim loại nặng

Hạt nhựa trao đổi ion âm và ion dương của Dow

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận