Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1


Chất liệu Viton chịu nhiệt độ cao và hóa chất


Còn hàng

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Bình lọc túi size 1 và size 2 chỉ khác chiều dài thân bình, các kích thước khác như đường kính, kết nối vào ra như nhau

Bình lọc túi inox size 1, size 2 dùng chung ron

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron Viton cho bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron Viton chịu được nhiệt độ cao, chống hóa chất ăn mòn

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron cao su Buna và Ron Viton cho bình lọc túi size 1, size 2

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron cao su cho bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

 

Tham khảo bình lọc inox dùng lõi công nghiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu

bình lọc nước công nghiệp dùng túi lọc & lõi lọc

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận