Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

0 Đánh giá

Chất liệu Viton chịu nhiệt độ cao và hóa chất


Còn hàng

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Bình lọc túi size 1 và size 2 chỉ khác chiều dài thân bình, các kích thước khác như đường kính, kết nối vào ra như nhau

Bình lọc túi inox size 1, size 2 dùng chung ron

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron Viton cho bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron Viton chịu được nhiệt độ cao, chống hóa chất ăn mòn

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron cao su Buna và Ron Viton cho bình lọc túi size 1, size 2

Ron Viton chịu nhiệt độ cao, hóa chất cho bình lọc túi size 1, size 1

Ron cao su cho bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

 

Tham khảo bình lọc inox dùng lõi công nghiệp

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu
 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG CHÂU CO.,LTD
sản phẩm công nghiệp công ty môi trường đông châu

Bình luận