Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2


Ron cao su, mặt bích 2 inch và bulon kết nối đầu vào và ra của bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2


Còn hàng

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Gồm: mặt bích inox 304 size 2 inch, DN50

Ron cao su và bulon kết nối

Dùng để kết nối với mặt bích đầu vào và mặt bích đầu ra của bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2 Đông Châu đang cung cấp

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Mặt bích inox 304 size 2 inch, DN50 kết nối bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Ron cao su cho mặt bích DN50 2 inch kết nối bình lọc túi size 1 và size 2

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Bulon kết nối 2 mặt bích 2 inch kết nối đầu vào bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Bộ mặt bích 2 inch hoàn chỉnh

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Mặt bích inox 304 loại 2 inch, ron cao, bulon

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Bộ mặt bích 2 inch DN50 hoàn chỉnh

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Mặt bích DN50 kết nối đầu vào và ra của bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

 

Tham khảo bình lọc inox dùng lõi công nghiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu

bình lọc nước công nghiệp dùng túi lọc & lõi lọc

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận