Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

0 Đánh giá

Ron cao su, mặt bích 2 inch và bulon kết nối đầu vào và ra của bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2


Còn hàng

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Gồm: mặt bích inox 304 size 2 inch, DN50

Ron cao su và bulon kết nối

Dùng để kết nối với mặt bích đầu vào và mặt bích đầu ra của bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2 Đông Châu đang cung cấp

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Mặt bích inox 304 size 2 inch, DN50 kết nối bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Ron cao su cho mặt bích DN50 2 inch kết nối bình lọc túi size 1 và size 2

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Bulon kết nối 2 mặt bích 2 inch kết nối đầu vào bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Bộ mặt bích 2 inch hoàn chỉnh

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Mặt bích inox 304 loại 2 inch, ron cao, bulon

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Bộ mặt bích 2 inch DN50 hoàn chỉnh

Bộ Mặt bích 2 inch kết nối bình lọc túi size 1, size 2

Mặt bích DN50 kết nối đầu vào và ra của bình lọc túi size 1 và bình lọc túi size 2

 

Tham khảo bình lọc inox dùng lõi công nghiệp

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu
 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG CHÂU CO.,LTD
sản phẩm công nghiệp công ty môi trường đông châu

Bình luận