Tấm xốp carbon 30PPI hấp thụ mùi và khói, khí độc

  • 2018/06/07
  • 970
Với diện tích bề mặt riêng lớn, độ rỗng cao, tấm than xốp hấp thụ hiệu quả khí độc, mùi khói bếp, hơi hóa chất, mùi hôi phòng sơn

Tấm xốp carbon 30PPI hấp thụ mùi và khói, khí độc

KT: 1m x 2m x dày 10mm

Độ thoáng: 30ppi, 40ppi

Độ dày đa dạng: 3mm, 5mm, 10mm

Tấm xốp carbon hấp thụ mùi khí độc, mùi hôi hóa chất, mùi thuốc, mùi sơn trong phòng sơn

Tấm xốp carbon hấp thụ mùi khí độc, mùi phòng sơn, dày 10mm, 30ppi

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận