BẢNG MÃ PHIN LÕI LỌC BỤI ĐÔNG CHÂU

  • 2023/03/14
  • 846

Ống phin lọc bụi lọc khí chất liệu Cellulozo và Polyester được Nhà máy Đông Châu sản xuất theo kích thước đặt hàng

BẢNG MÃ PHIN ỐNG LỌC BỤI ĐÔNG CHÂU

QUY ƯỚC  DIỄN GIẢI 
DCAC-OD/V-ID/x-H-M/2
DC Đông Châu Filtration, mã nhà sản xuất
AC Air cartridge Phin ống lọc bụi,
OD/V Đường kính ngoài, V: đường kính vành (tròn)/ Vành vuông, CN
ID/x Đường kính trong, ID: 2 đầu hở, /0 đáy kín, /14: đáy có lổ ti 14mm
H Chiều cao
M/2 Chất liệu CE: Cellulozo, PE: Polyester, /2: 2 mặt lưới, độ tinh lọc 1-2 micron

 

  LOẠI    

MÃ SẢN

PHẨM CHUẨN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUẨN

Filtration area (m2)

Rate Air flow (m3/h) Initial Resistance (Pa)
  DCAC-325-215-660-CE2

Đường kính ngoài 325, đk trong 215, cao 660mm
Hai đầu hở, chất liệu Cellulozo, 2 mặt  lưới trong + ngoài              

12 800 80-100
  DCAC-325-215-660-PE Đường kính ngoài 325, đk trong 215, cao 660mm
Hai đầu hở, chất liệu Polyester, 1 mặt  lưới trong
12 800 80-100
  DCAC-325-215-660-PE/2 Đường kính ngoài 325, đk trong 215, cao 660mm
Hai đầu hở, chất liệu Polyester, 2 mặt  lưới trong+ ngoài
12 800 80-100
     
  DCAC-325-215/14-1000-CE2

Đường kính ngoài 325, đk trong 215, cao 1000mm
Đáy lổ ti 14mm, chất liệu Cellulozo, 2 mặt  lưới trong + ngoài              

18 1200 80-100
  DCAC-325-215/14-1000-PE Đường kính ngoài 325, đk trong 215, cao 1000mm
Đáy lổ ti 14mm, chất liệu Polyester, 1 mặt  lưới trong
18 1200 80-100
  DCAC-325-215/14-1000-PE/2 Đường kính ngoài 325, đk trong 215, cao 1000mm
Đáy lổ ti 14mm, chất liệu Polyester, 2 mặt  lưới trong+ ngoài
18 1200 80-100
           

 

 

HÀNG THỰC TẾ SẢN XUẤT THEO ĐẶT HÀNG
DCAC-158-106/10-191-CE/2 Lõi lọc bụi Cellulozo, KT OD158 x ID106/10 x H191mm, lỗ ti 10mm
DCAC-100-50/8-144-CE/2 Lõi lọc bụi Cellulozo, KT OD100 x ID50/8 x H144mm, lỗ ti 8mm
DCAC-94-40/10-154-CE/2 Lõi lọc bụi Cellulozo, KT OD94 x ID40/10 x H154mm, lỗ ti 10mm
DCAC-165-85/10-200-PE-SS/2 Lõi lọc bụi PE, KT OD165 x ID85/10mm x H200mm, 2 mặt lưới, nắp inox
DCAC-125-75/10-140-CE-SS/2 Lõi lọc bụi Cellulozo Vàng, KT OD120 x ID75/10mm x H140mm, 2 mặt lưới, nắp inoX
DC-AC3C-160-70-550-PE-SS Lõi lọc bụi PE 3 chấu, KT OD160 x ID70 x H550, nắp inox, 1 mặt lưới trong inox
DC-AC3C-160-120-600-PE Lõi lọc bụi PE 3 chấu, KT OD160 x ID120 x H600, 1 mặt lưới trong
DC-AC-165-85-155-PE Lõi lọc bụi PE, kt OD165 x ID85 x H155mm, 2 đầu hở,  ron 2 đầu, 1 mặt lưới trong
DC-AC-170-106-200-PE/2 Lọc bụi PE , Kt OD170 x ID106/0  x H200mm, có cổ cao 50mm, 2 mặt lưới mắt cáo
DC-AC-145-80/0-145-PE Lọc bụi PE, OD145 x ID80/0 x H145mm, 1 mặt lưới, ron cao su 10mm
DC-AC-144-80/0-162-CE      Lõi lọc bụi Cellulozo, Kt OD144 x ID80/0 x H162mm, 1 mặt lưới trong 
DC-AC-400-320/0-900-CE/2 Lõi lọc bụi Cellulozo, OD400 x ID320/0 x H900mm, 2 mặt lưới, đáy lõm.
DC-AC-240-195/100/0-225-CE Lọc bụi Cellulose nắp tôn, Vành OD240 x 195/100/0 x H225mm, 1 mặt lưới ngoài.
DC-AC-220/3N-120-300-PE/2      Lõi lọc bụi PE 3 tai ngàm, KT OD220 x ID120 x H300mm, 2 mặt lưới
DC-AC-300-184/15-445-PE Lõi lọc bụi PE, OD300 x  ID184/15mm x H445mm, lỗ ti 15mm, 1 mặt lưới trong
DC-AC-200-129-360-PE Lõi lọc bụi PE, OD200 x ID129 x H360mm, 2 đầu hở , 1 mặt lưới trong.
DC-AC-22-10-40-CE Lọc bụi Cellulose, OD22 x ID10 x H40mm, 2 đầu hở
DC-AC-320-260/32-900-PE Lọc bụi PE, OD320 x ID260/32mm x H900mm, 1 mặt lưới, có dây đai.
DC-AC-120-M58/0-305-PE Lọc bụi PE, OD120 x M58/0 x H305mm, 1 mặt lưới
DC-AC-200-100/15-800-PE/2 Lọc bụi PE, OD200 x ID100/15mm x H800mm, 2 mặt lưới
DC-AC-160-106/10-190-CE/2 Lõi lọc Cellulose, OD160 x ID106/10mm x H190mm, đáy lõm 20mm, 2 mặt lưới.
DC-AC-150-90/10-123-CE/2 Lõi lọc Cellulose, OD150 x ID90/10mm x H123mm, đáy lõm 10mm, 2 mặt lưới.
DC-AC-135-78/12-80-CE/2 Lõi lọc Cellulose, OD135 x ID78/12mm x H80mm, đáy lõm 22mm, 2 mặt lưới.
DC-AC-145-78/8-163-CE/2 Lõi lọc Cellulose, OD145 x ID78/8mm x H163mm, đáy bằng, 2 mặt lưới.
DC-AC-190-110/10-120-CE/2 Lõi lọc Cellulose, OD190 x ID110/10mm x H120mm, đáy lõm 10mm, 2 mặt lưới.
DC-AC-185-115/8-150-CE/2 Lõi lọc Cellulose, OD185 x ID115/8mm x H150mm, đáy lõm 10mm, 2 mặt lưới.
DC-AC-90-70/30-240-PE Lọc PE nắp nhựa , OD90 x ID70/30mm x H240mm
DC-AC-144-80/0-160-PE      Lõi lọc bụi PE, Kt OD144 x ID80 x H160mm, 1 mặt lưới
DC-AC-320-220/14-900-CE/2 Phin lọc bụi Cellulozo, OD320 x ID220/14mm x H900mm, 2 mặt lưới mắt cáo, lỗ ti 14mm
DC-AC-457-410/0-260-PE/2      Lõi lọc khí PE, OD457 x ID410/0 x H260mm, 2 đầu hở
DC-AC-185/145-80-305-PE     Lọc bụi PE, Vành OD185/145 x ID80 x H305mm, 1 mặt lưới
DC-AC-490-275-495-CE/2 Lõi lọc bụi Cellulose, KT OD490 x ID275 x H495mm, 2 mặt lưới thép đục lỗ tròn, 2 đầu hở.
DC-AC-140-80/9-160-PE Lọc bụi PE, OD140 x ID80/9mm x H160mm, 1 mặt lưới, đáy lõm
DC-AC-200-135/9-120-PE Lọc bụi PE,  OD200 x ID135/9mm x H120mm, 1 mặt lưới, đáy lõm
DC-AC-200-140-260-PE Lọc bụi PE,  OD200 x ID140 x H260mm, 1 mặt lưới, 2 đầu hở.
DC-AC-320-220/16-600-PE Lọc bụi PE, OD320 x ID220/16mm x H600mm, 2 dây đai, 1 mặt lưới.
DC-AC-335-230/14-660-PE Lọc bụi PE, OD335 x ID230/14mm x  H660mm, 2 dây đai, 1 mặt lưới trong.
DC-AC-144-80/0-165-CE      Lõi lọc bụi Cellulozo, Kt OD144 x ID80/0 x H165mm, 1 mặt lưới trong
DC-AC-320-220/16-600-PE Lọc bụi PE, OD320 x ID220/16mm x H600mm, 2 dây đai, 1 mặt lưới.
DC-AC-200-125/10-130-CE/2 Lọc bụi Cellulose, OD200 x ID125/10mm x H130mm, 2 mặt lưới, ron cao su
DC-AC-147-77/8-165-PE Lọc bụi PE, OD147 x ID77/8mm x H165mm, 1 mặt lưới
DC-AC-260-150-350-PE/2 Lọc bụi PE mặt bích,  OD260 x ID150 x H350mm, 2 mặt lưới
DC-AC-150-80/0-500-PE Lọc bui PE 3 ti treo M6, OD150 x ID80/0 x H500mm, 1 mặt lưới trong
DC-AC-130-65-280-CE      Lõi lọc dầu Cellulose giấy Vàng, OD130 x ID65 x H280mm, 2 đầu hở
DC-AC3-144-80/0-480-PE Lọc bụi PE 3 ti treo,  OD144 x ID80/0 x H480mm, 1 mặt lưới
DC-AC-160/144-80/0-510-PE Lọc bụi PE có vành,  OD160/144 x ID80/0 x H510mm
DC-AC3C-160-70-550-PE-SS/2  Lõi lọc bụi PE 3 chấu, KT OD160 x ID70 x H550, nắp inox, 2 mặt lưới trong inox
DC-AC-217/160-85/0-310-PE Lọc bụi PE vành tròn, OD217/160 x ID85/0 x H310mm, 1 mặt lưới trong.
DC-AC-420-280/10-220-PE/2 Lọc bụi PE, OD420 x ID280/10mm x H220mm, 2 mặt lưới, đáy lõm 63mm
DC-AC-320-220/16-600-PE  Lọc bụi PE, OD320 x ID220/16mm x H600mm, 2 dây đai, 1 mặt lưới
DC-AC-160-106/10-190-CE/2      Lõi lọc Cellulose, OD160 x ID106/10mm x H190mm, đáy lõm 20mm, 2 mặt lưới
DC-AC-130-50S-200-CE     Lọc dầu OD130 x ID50s x H200mm, 1 mặt lưới trong
DC-AC-144-80/0-165-CE      Lõi lọc bụi Cellulozo, Kt OD144 x ID80/0 x H165mm, 1 mặt lưới trong
DC-AC-160-120/15-400-PE Lõi lọc bụi PE, OD160 x ID120/15mm x H400mm, 1 mặt lưới
DC-AC-400-300/300-310-CE/2 Lọc bụi Cellulose giấy vàng,  OD400 x ID300/300 x H310mm, 2 đầu hở, 2 mặt lưới
DC-AC-320-220/25-750-CE/2 Lọc bụi Cellulose , OD320 x ID220/25mm x H750mm, đáy lõm 2 mặt lưới
DC-AC-140-80/9-160-PE Lọc bụi PE, OD140 x ID80/9mm x H160mm, 1 mặt lưới, đáy lõm
DC-AC-325-215/14-900-PE Lõi lọc bụi PE có ngàm, OD325 x ID215/14mm x H900mm, 1 mặt lưới.
DC-AC-190-110/110-90-CEY Lọc bụi Cellulose giấy Vàng, OD190 x ID110/110 x H90mm, 2 đầu hở, 1 mặt lưới trong
DC-AC-160-105/12/20-200-PE/2 Lọc bụi PE, OD160 x ID105/12mm x H200mm, 2 mặt lưới thép đục lỗ, đáy lõm 20mm
DC-AC-90/70-296-PE  Lọc PE nắp nhựa OD90/70 x H296mm, bọc túi
DC-AC-400-320/25-800 Phin lọc bụi PE, OD400 x ID320/25mm x H800mm, 2 mặt lưới mắt cáo.
DC-AC-300-184/15-445-PE  Lõi lọc bụi PE, OD300 x ID184/15mm x H445mm, lỗ ti 15mm, 1 mặt lưới trong
DC-AC-145-75/8-160-CE Lọc bụi Cellulose, OD145 x ID75/8mm x H160mm, 1 mặt lưới
DC-AC-180-70/12-130-PE/2 Lọc bụi PE,  OD180 x ID70/12mm x H130mm, đáy lõm 10mm, 2 mặt lưới
DC-AC-125-65/65-120-CE/2 Lọc bụi Cellulose, OD125 x ID65 x H120mm, 2 đầu hở, 2 mặt lưới
DC-AC-120/80-50-120-CE Lọc bụi Cellulose, vành tròn OD120/80 x ID50 x H120mm, 1 mặt lưới trong
   
   

Thông số kỹ thuật theo tài liệu của Ningbo Suita Co., Ltd

Lõi lọc bụi giấy PE, đáy lổ ti

Phin lọc gió giấy nhựa PE đáy lổ ti

Phin ống lọc gió Cellulozo 2 mặt lưới

Phiin lọc bụi Cellulozo 2 mặt lưới mắt cáo

Phin ống lọc bụi 3 chấu (3 ti) giấy nhựa PE

Lõi ống lọc bụi Polyester 3 ti

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu