Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

  • 2018/06/29
  • 616

Màng BW30 4040, LCLE4040, màng BW30 400, màng BW30 LCLE 440i, Đông Châu phân phối toán quốc giá sỉ

Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

Màng BW30 4040 áp cao 225 psi, đk 100 x dài 1000mm, lưu lượng 380 lít/ giờ

Màng LCLE 4040 áp thấp 150 psi, đk 100 x dài 1000mm, lưu lượng 380 lít/ giờ.

Màng BW30 400 áp cao, 225 psi, đk 200 x dài 1000mm, lưu lượng 1,3 - 1,5 m3/ giờ

Màng BW30 LCLE 400 áp thấp, 150 psi, đk 200 x dài 1000mm, lưu lượng 1,3 - 1,5 m3/ giờ

Đông Châu phân phối giá sỉ toàn quốc 02862702191, lienhe@dongchau.net

Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

Màng Ro Dow 8040, BW30 400 áp cao

Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

Đại lý phân phối màng RO công nghiệp 4040 và 8040 toàn quốc, giá sỉ

Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

Màng RO Dow công nghiệp 4040 và 8040 công nghiệp

Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

Phân phối giá sỉ toàn quốc màng RO Dow USA công nghiệp toàn quốc

Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

Màng RO Dow 8040 giá sỉ, giao hàng toàn quốc

Đại lý phân phối giá sỉ Màng RO Dow công nghiệp giá sỉ toàn quốc

Nơi bán màng RO Dow USA toàn quốc, giá sỉ

màng lọc nước dân dụng

Màng RO Dow gia đình giá sỉ, giao hàng toàn quốc

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận