Các tiêu chuẩn và quy định về hóa chất tẩy cáu cặn trong công nghiệp

  • 2023/07/21
  • 335

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về hóa chất tẩy cáu cặn là rất cần thiết để bảo vệ an toàn và phòng ngừa ô nhiễm.

Các tiêu chuẩn và quy định về hóa chất tẩy cáu cặn trong công nghiệp 

Trong công nghiệp, việc tẩy cáu cặn là một quá trình quan trọng để bảo vệ các thiết bị và đảm bảo hiệu quả sản xuất. Cáu cặn là các chất rắn không mong muốn được hình thành do sự phản ứng ca các ion trong nước với các kim loại hoặc các chất khác. Cáu cặn có thể gây ra nhiều vấn đề như giảm khả năng truyền nhiệt, tăng áp suất, ăn mòn, tắc nghẽn hoặc hư hỏng các thiết bị. 

Để tẩy cáu cặn, người ta thường sử dụng các hóa chất có tính axit hoặc kiềm để phá vỡ và loại bỏ các chất rắn. Tuy nhiên, việc sử dụng các hóa chất này cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Do đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về hóa chất tẩy cáu cặn là rất cần thiết để bảo vệ an toàn và phòng ngừa ô nhiễm. 

Trong bài viết này, Đông Châu sẽ giới thiệu một số tiêu chuẩn và quy định về hóa chất tẩy cáu cặn trong công nghiệp mà bạn cần biết. 

1. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức xác định và kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng các hóa chất tẩy cáu cặn. 

Theo ISO 9001:2015, tổ chức phải: 

- Xác định các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả yêu cầu về an toàn, môi trường và pháp luật. 

- Xác lập các mục tiêu và chỉ tiêu chất lượng cho sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả việc giảm thiểu sử dụng và xử lý các hóa chất tẩy cáu cặn. 

- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu chất lượng, bao gồm cả việc lựa chọn, kiểm tra, lưu trữ và sử dụng các hóa chất tẩy cáu cặn một cách an toàn và hiệu quả. 

- Theo dõi, đo lường, phân tích và cải tiến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cả việc xử lý các sự cố, khiếu nại, rủi ro và cơ hội liên quan đến việc sử dụng các hóa chất tẩy cáu cặn. 

- Đánh giá và duy trì sự tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan, bao gồm cả yêu cầu về an toàn, môi trường và pháp luật. 

Việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không chỉ giúp tổ chức nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn giúp tổ chức tăng cường uy tín, niềm tin và s hài lòng của khách hàng và các bên liên quan. 

2. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường 

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, áp dụng cho mọi tổ chức hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức xác định và kiểm soát các tác động của hoạt động ca mình đến môi trường, bao gồm cả việc sử dụng các hóa chất tẩy cáu cặn. 

Theo ISO 14001:2015, tổ chức phải: 

- Xác định các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan liên quan đến môi trường, bao gồm cả yêu cầu về an toàn, phòng ngừa ô nhiễm và pháp luật. 

- Xác lập các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường cho hoạt động của mình, bao gồm cả việc giảm thiểu sử dụng và xả thải các hóa chất tẩy cáu cặn. 

- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường, bao gồm cả việc lựa chọn, kiểm tra, lưu trữ và sử dụng các hóa chất tẩy cáu cặn một cách an toàn và hiệu quả. 

- Theo dõi, đo lường, phân tích và cải tiến hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả việc xử lý các sự cố, khiếu nại, rủi ro và cơ hội liên quan đến việc sử dụng các hóa chất tẩy cáu cặn. 

- Đánh giá và duy trì sự tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan, bao gồm cả yêu cầu về an toàn, phòng ngừa ô nhiễm và pháp luật. 

Việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 không chỉ giúp tổ chức giảm thiểu tác động tiêu cc đến môi trường, mà còn giúp tổ chức tăng cường uy tín, niềm tin và sự hài lòng ca khách hàng và các bên liên quan. 

3. Quy định về an toàn lao động khi sử dụng hóa chất tẩy cáu cặn 

Ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, tổ chức cũng phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sử dụng hóa chất tẩy cáu cặn. 

Các tiêu chuẩn và quy định về hóa chất tẩy cáu cặn trong công nghiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu