Màng RO Nitto CPA2 4040 Nitto Denko

  • 2018/07/03
  • 892

Màng RO công nghiệp Nitto 4040 của Nhật

Màng RO Nitto CPA2 4040 Nitto Denko

Nhà sản xuất Nitto Nhật

Màng RO Nitto CPA2 4040 Nitto Denko

Màng RO Nitto CPA2 4040 Nitto Denko

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận