Đại lý phân phối lõi lọc giấy xếp lõi lọc tinh Clean Green Hàn Quốc

  • 2018/06/16
  • 601
Công ty Môi trường Đông Châu - Đại lý phân phối Lõi lọc giấy xếp lõi lọc tinh Clean Green trên toàn quốc

Lõi lọc giấy xếp, lõi lọc tinh Clean Green Hàn Quốc

Chiều dài: 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch

Loại DOE, Oring 222, Oring 226 nhọn hoặc bằng 

Độ tinh lọc: 0.1 micrn, 0.2 micron, 0.45 micron, 1, 3, 5 micron

Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc loại DOE, Oring 222, Oring 226

 

Lõi lọc giấy xếp Oring 222, Oring 226 Clean Green Hàn Quốc

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận