Silicon bôi trơn công nghiệp 3M


Chất bôi trơn Silicone 3M đáp ứng các quy định của ngành và các chứng nhận về tính bền vững về môi trường.

Còn hàng
1 sản phẩm

Chất bôi trơn Silicone 3M là chất giải phóng silicon gốc cho các ứng dụng bôi trơn công nghiệp. Ngoài ra, 3M Silicone Lubricant là sản phẩm xanh, bền vững với môi trường được thiết kế để cải thiện sự an toàn cho các dự án mà không làm mất hiệu suất sản phẩm.

Chất bôi trơn Silicone 3M có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Sấy nhanh để duy trì năng suất.

Chất bôi trơn Silicone 3M lâu dài và không nhuộm để giữ cho bề mặt làm việc sạch.

Chất bôi trơn Silicone 3M đáp ứng các quy định của ngành và các chứng nhận về tính bền vững về môi trường.

Nhóm chuyên viên tư vấn sản phẩm Đông Châu 

KD1: 0902490389 - baogia@sanphamloc.com.vn 

KD2: 0901325489 - kinhdoanh@sanphamloc.com.vn 

KD3: 0938958295 - locbui@sanphamloc.com.vn 

KD3:  0906893786 - dongchau8@dongchau.net 

KD4: 0909374589 - muahang@dongchau.net 

KD5: 0906882695 - hotrokhachhang@sanphamloc.com.vn 

KD6: 0902703986 - dongchau9@dongchau.net 

banner trách nhiệm công ty đông châu