Nhám xốp 3M Sctoch Brite 02601 chà nhám sơn, gỗ, mica, sứ

  • 2018/06/23
  • 674

Thuộc dòng hàng nhám mịn dùng làm nhãn bề mặt gỗ, sốm sứ, sơn , mica...

Nhám xốp 3M Sctoch Brite 02601 chà nhám sơn, gỗ, mica, sứ

KT: 114 x 139mm

Mỗi hộp 20 miếng

Công ty Môi trường Đông Châu phân phối toàn quốc 02862702191, lienhe@dongchau.net

Nhám xốp 3M Sctoch Brite 02601 chà nhám sơn, gỗ, mica, sứ

Miếng chà nhám mịn 3M 02602

Nhám xốp 3M Sctoch Brite 02601 chà nhám sơn, gỗ, mica, sứ

Tấm xốp mịn 3M 02601 chà nhám mica, chà nhám gỗ, chà nhám sơn

Nhám xốp 3M Sctoch Brite 02601 chà nhám sơn, gỗ, mica, sứ

Tấm chà nhám mịn 3M Scotch Brite 02601

Nhám xốp 3M Sctoch Brite 02601 chà nhám sơn, gỗ, mica, sứ

Chà nhám sớm gỗ, gốm sứ, mica bằng tấm nhám mịn 3M 02601

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận