Đồng hồ đo áp suất trong lọc chất lỏng

  • 2018/06/09
  • 582
Dùng gắn trên bình lọc lõi và bình lọc túi để đo áp suất chất lỏng

Đồng hồ đo áp suất trong lọc chất lỏng

Kích thước: đường kính bề mặt 63mm, có dầu bên trong

Ứng dụng: dùng đo áp suất của chất lỏng trên đường ống hoặc chất lỏng trong bình lọc túi và bình lọc lõi

Đồng hồ đo áp suất chất lỏng

Đồng hồ đo áp suất trong bình lọc chất lỏng dùng lõi là lọc chất lỏng dùng túi

Đồng hồ đo áp suất lọc chất lỏng

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận