Đại lý phân phối giá gốc Lõi lọc sợi cuốn Aqua, Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc giấy xếp, lõi lọc tinh Clean Green toàn Quốc

  • 2018/06/16
  • 1025
Công ty Môi trường Đông Châu - Phân phối lõi lọc bông nén, lõi lọc gòn, lõi lọc sợi cuốn Aqua Hàn Quốc. Lõi lọc tinh, lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc

Lõi lọc sợi cuốn Aqua Hàn Quốc, lõi lọc sợi quấn 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch

Lõi lọc bông nén, Lõi lọc gòn Aqua Hàn Quốc 10 inch 20 inch, 30 inch, 40 inch

Lõi lọc giấy xếp, Lõi lọc tinh Clean Green Hàn Quốc 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch

Cấu tạo: hai đầu bằng DOE, Oring 222, Oring 226

Công ty Môi trường Đông Châu phân phối giá sỉ toàn quốc 02862702191, lienhe@dongchau.net

Lõi lọc bông gòn , lõi lọc bông nén, nén ép Aqua Hàn Quốc 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch

 

Lõi lọc tinh, lõi lọc giấy xếp, lõi lọc dược phẩm, lõi lọc thuốc Clean Green Hàn quốc

 

Lõi lọc sợi cuốn, lõi lọc sợi quấn Aqua Hàn Quốc loại 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

địa chỉ công ty môi trường đông châu

Bình luận