Hạt Zeolite


Hạt ZeoliteCòn hàng

Hạt Zeolite có khả năng hấp thụ và chuyển đổi ion, và vì kích thước thống nhất (0.3 ~ 1nm), chỉ thông qua các kích thước phân tử thích hợp.

- Công thức phân tử: MxOy [Alx + 2ySin- (x + 2y) O2n] · mH2O

- Trong thiên nhiên: phân bố rộng rãi khoáng sản silicat. Các tứ diện silic và nhôm tứ diện lưới 3D bằng cách chia sẻ phần mang oxy liên kết với nhau.

- Hạt Zeolite có khả năng hấp thụ và chuyển đổi ion, và vì kích thước thống nhất (0.3 ~ 1nm), chỉ thông qua các kích thước phân tử thích hợp.

Ứng dụng

  • Chất hấp phụ và chất làm khô
  • Chất xúc tác
  • Chất tẩy rửa

Hạt Zeolite xử lý nước đa năng

Tính năng

- Hạt Zeolite đã hấp phụ, trao đổi ion, xúc tác axit và tính khả năng chịu nhiệt, nó được sử dụng rộng rãi như là các chất hấp phụ, trao đổi ion và các chất xúc tác, cũng có thể được sử dụng để làm khô khí, lọc và xử lý nước thải vv.

- Hạt Zeolite cũng có một giá trị "dinh dưỡng". 5% bột zeolite trong thức ăn, có thể thúc đẩy sự phát triển của gia súc, thịt, tươi và mạnh mẽ, tỷ lệ đẻ.

- Hạt Zeolite là một loại vật liệu mới, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng và các phòng ban khác, và việc sử dụng nó đang tiếp tục mở ra.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu
 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG CHÂU CO.,LTD
sản phẩm công nghiệp công ty môi trường đông châu

Bình luận