Hạt nhựa Anion Purolite A400

0 Đánh giá

Hạt nhựa Anion Purolite A400 chức năng A400 Purolite, đặc biệt phù hợp dãy kích thước hạt cho kết quả đạt được hoặc duy trì sự phân ly trong tốt.


Còn hàng

Hạt nhựa Anion Purolite A400 trao đổi ion âm

Nhãn hiệu nhựa Purolite

Hạt nhựa Anion Purolite A400 kiểu Gel anion mạnh

Công suất eq / L 1,30

Giữ ẩm 48 - 54%

Hạt nhựa Anion Purolite A400 phạm vi pH 1 - 10

Mật độ hạt g / mL1,08

Nhiệt độ tối đa 100° C

Hạt nhựa Anion Purolite A400 là một loại gel mạnh trao đổi anion rõ ràng với khả năng hoạt động cao và khả năng để đạt được silica thấp.

Hạt nhựa Anion Purolite A400 chức năng A400 Purolite, đặc biệt phù hợp dãy kích thước hạt cho kết quả đạt được hoặc duy trì sự phân ly trong tốt. 

Đông Châu phân phối toán quốc giá sỉ 02862702191, lienhe@dongchau.net

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa A400 trao đổi ion âm loại bỏ sunfat, carbonat làm mềm nước

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Đông Châu phân phối toàn quốc hạt nhựa Anion A400 Purolite giá sỉ

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Cation C100 và Anion A400 Purolite giá sỉ

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Đông CHâu phân phối toàn quốc hạt nhựa làm mềm nước Purolite A400 và C100

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu
 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG CHÂU CO.,LTD
sản phẩm công nghiệp công ty môi trường đông châu

Bình luận