Lõi lọc nén, lõi lọc thô

Lõi lọc nén là lõi lọc chuyên dụng thường được dùng để lọc thô ở trước hệ thống lọc dân dụng hoặc công nghiệp, ngành công nghiệp hóa học.

Hiển thị 1 24 / 51 kết quả

  • Sắp xếp: