Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore lọc hơi nước tinh khiết cao, không khí nén vô trùng;


Còn hàng

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore ứng dụng lọc nước siêu sạch, hóa chất điện tử, các thùng lên men, bồn chứa, ống xả vô trùng thùng trộn, lọc hấp thụ; 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore thiết bị điện tử công nghiệp lọc khí độ tinh khiết cao; 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore lọc hơi nước tinh khiết cao, không khí nén vô trùng; 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch UPTFE Singapore lọc dung môi, mực, lọc khí lỏng oxi hóa; 

Lọc khí đóng gói bao bì. 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC

giải pháp lọc congngheloc.net công ty môi trường đông châu
 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG CHÂU CO.,LTD
sản phẩm công nghiệp công ty môi trường đông châu

Bình luận